UA-93897260-1
 
BLT08975.JPG

SUHO
 
I

prepariranO
 
CVIJEĆE

Suho cvijeće se šalje u velikim paketima, zbog same veličine suhog cvijeća ali i nježnosti.