top of page

Kako naručiti preko kataloga?

Sve artikle iz kataloga je moguće naručiti,  nažalost ne nalaze se svi u našoj trgovinu, ali u roku maksimalno 7 dana će biti dostupni.

Katalozi se redovno ažuriraju, ali ponuda proizvoda u katalogu nije uvijek jednaka stvarnoj ponudi.

Pri naručivanju artikla napišite samo kod, prvi broj pored slike i stranicu (npr. 532-1201 (kod) i stranica 432-2.

Za bilo kakve nejasnoće, slobodno nas kontaktirajte.

01/48-70-601

098-199-0373 Iva

098-183-9625  Marko

Troškove dostave snosi kupac.

bottom of page